SMMM Staja Giriş Sınavı

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden en az lisans düzeyinde mezun olmak adayların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olabilmeleri için öncelikle SMMM Staja Giriş Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Deha Eğitim Kurumları olarak, her geçen gün önemi artan ve gelecek vaat eden bu mesleği icra etmek isteyen öğrencilerimizi, zorlu bir sürecin başlangıcı olan SMMM Staja Giriş sınavına hazırlıyor ve bu engeli güven içinde geçmelerini sağlıyoruz. SMMM eğitimlerinde uzmanlaşan Kurumumuz ile mesleğe ilk adımı bizimle atmış olacaksınız.

SMMM sınavlarına yönelik eğitimlerinde 18 yıllık tecrübesiyle 16.000’in üzerinde meslek mensubu kazandıran Deha Eğitim Kurumları uzman eğitim kadrosu, sürekli güncellenen yayınları ve uzaktan eğitim sistemi ile İLK ve TEK olmanın haklı gururuyla, eğitimden taviz vermeyen ve öğrenci odaklı ilkeli duruşuyla bundan sonra da kazandırmaya devam edecektir.

SMMM Staja Giriş Sınavı ile ilgili merak ettiğiniz soru ve cevapları sizler için derledik.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A -a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanlar staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir. Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir. Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.

Staj başvuruları ilgili yerde bulunan SMMM Odalarına yapılır.

Staj başvuruları her yılın NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK dönemlerinde yapılır.

Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılmaktadır. Sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir.

Staja giriş sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. (Bir dosya kapsamında ilk sınav dahil toplam 10 sınava katılma hakkı vardır.)Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler yeniden staj dosyası açtırarak sınava katılabilirler.

Staja giriş sınavı test yöntemi ile yapılır. Konu başlıkları Genel Kültür ve yetenek ile Alan Bilgisi ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)

 • Türkçe (7 soru)
 • Matematik (8 soru)
 • Tarih (5 soru)
 • Yabancı Dil (10 Soru)

 Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)

 • Finansal Muhasebe (26 soru)

– Finansal Muhasebe

– Muhasebe Bilgi Sistemi

– Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

– Muhasebe Standartları

 • Maliyet Muhasebesi (8 soru),
 • Mali Tablolar Analizi (8 soru),
 • Denetim (16 soru),
 • Ekonomi (6 soru),
 • Maliye (6 soru),
 • Meslek Hukuku (6 soru),
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (6 soru),
 • Vergi Hukuku (6 soru),
 • Ticaret Hukuku (6 soru)
 • Borçlar Hukuku (6 soru)

2016 yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren,

 1. Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır.
 2. Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır.
 3. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir. 4. Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerini kapsayacaktır.
 4. Sınava katılacak adaylar, sınav başvurularında “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir.
 5. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları çerçevesinde yabancı dil konusundan sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre sınava katılmaya devam edebileceklerdir.
 6. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; diledikleri takdirde 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabileceklerdir. Adaylar bu tercihlerini sınav başvurularında belirtecekler ve tercihlerine bağlı olarak yabancı dili de kapsayan sınava katılacak adaylar izleyen sınavlarda da yabancı dili de kapsayacak şekilde sınavlara katılmaya devam edeceklerdir.

Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının 10. Gününe kadar sigorta girişini yapmaları ve matbu evrakları belirtilen tarihe kadar ilgili odalara teslim etmeleri gerekir.

Aday meslek mensuplarının, 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Staj Yönetmeliğinin 10.maddesi ile düzenlenen, “Zorunlu Eğitim” programını (eStajyer Eğitimi) tamamlamaları gerekmektedir.

Aday meslek mensupları, stajın başladığı tarihten itibaren, staj süresince zorunlu eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi tutulurlar. Bu eğitim internet ortamında uzaktan olabileceği gibi yüz yüze eğitim biçiminde de gerçekleştirilebilir.

e-Stajyer Eğitimi, staj süresinin tamamı için bir bütün olarak uygulanır. Stajyerin tabi olduğu zorunlu eğitim programı staj konularını ve stajyerlerin çalışma programlarını kapsar.

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır. Stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja toplamda en fazla bir yıl ara verilebilir.

Aday meslek mensupları, mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içerisinde kayıtlı olduğu TESMER Şubesi veya Odaya mücbir sebepleri gösteren belgelerle birlikte durumu yazılı olarak bildirir.

Yurt dışı eğitim ve yurt dışı çalışma öncesinde TESMER’e yazılı olarak başvuru yapılması ve izin alınması gerekir. TESMER, başvuru üzerine yapılacak değerlendirme sonrası yurt dışı eğitim ya da yurt dışı çalışma için izin verebilir.

Mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışmadan dolayı eksik kalan staj süresi TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlatılır.

Mücbir sebepler, stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında meydana gelen durumlar veya askerlik gibi hallerdir.

Stajı sırasında eğitim veya işyeri görevlendirmesi nedeniyle, yurtdışına çıkacak adaylar aşağıdaki belgelerle TESMER Şubesi / Odası aracılığı ile TESMER’e başvuruda bulunur. Adayın sunmuş olduğu belgeler incelenir ve uygun bulunanların, TESMER Yönetim Kurulu Kararı ile staj süreleri durdurulur. Bu karar, yazı ile ilgili TESMER Şubesine / Odaya bildirilir ve adayın TEOS’da yer alan staj kartına işlenir. Yurtdışı eğitim ve çalışma nedeni ile stajın durdurulabileceği süre 1 yıldır. Ancak, eğitim süresinin uzaması durumunda, adayın buna ilişkin belgeleri sunması halinde TESMER Şubesi olan Odalarda TESMER Şubesi Yönetim Kurulu, TESMER Şubesi olmayan Odalarda, Oda Yönetim Kurulu kararı ve TESMER’in onayı ile süre uzatılabilir.

Staj, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yapılır.

Meslek mensubu gözetim ve denetiminde staj yapan aday meslek mensupları, bu stajlarını bir ticari işletmenin merkezinde, bağımlı veya sözleşmeli meslek mensubunun denetim ve gözetiminde yaparlar. İşletmelerde, muhasebe biriminde görev yapan meslek mensubu sayısı kadar kişi staj yapabilir.

İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir.

Başka odaya bağlı meslek mensubunun gözetiminde staj yapılabilir. (Örn: Ankara ilinde faaliyet gösteren bir işletmede bağımlı çalışan İstanbul SMMM Odası üyesi meslek mensubunun gözetiminde staj yapılması).

Meslek mensubu gözetiminde staj yapan adayların stajları sırasında, stajına onay veren meslek mensubunun sağlık mazereti nedeni ile geçici süreli raporlu olması halinde durumun rapor ile belgelenmesi koşuluyla bu dönemde geçen staj süresi geçerli sayılır.

İşletmelerde, şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapanların staj başvuruları kabul edilmez.

İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa; bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği işyerindeki muhasebe biriminde aşağıdaki tespit ve işlemlere bağlı olarak staj yapılmasına izin verilir.

İşletme adına kayıtlı işyerlerinde (irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve işletme merkezinde) muhasebe birimi ve muhasebe çalışanın olup olmadığı bu işyerlerine ilişkin SGK hizmet listeleri ile belgelenmesi halinde 23 muhasebe meslek kodu bulunan işyerinde staj yapılmasına izin verilir.

İşletmeye ait birden fazla işyerinde muhasebe meslek kodu var ise bu işletmede staj yapılamasına izin verilmez. Bu durumda olan başvurular; istenen bilgi ve belgeler eşliğinde TESMER Şubeleri / Odalar tarafından değerlendirilerek Oda görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere TESMER’e gönderilir. Konu TESMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar yazılı olarak ilgili TESMER Şubesine / Odaya bildirilir.

Meslek mensubu denetimi altında staj yapılacak ise staja onay veren meslek mensubu ile adayın çalıştığı işyeri arasında müşavirlik hizmet sözleşmesi yapılmış olması şartı aranır.

Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların veya kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri TESMER Şubesi / Oda nezdinde staj dosyası açtırmak, Staja Giriş Sınavını kazanmış olmak ve TESMER’in Eğitim Programlarını (e-stajyer eğitimi) tamamlamaları koşulu ile staj süresinden sayılır.

Yukarıda belirtilen yetki ile muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer unvanla çalışanlar ise çalıştıkları firmada bu koşullarda sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını; Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, sigortalı işe giriş belgesi ve ilk ve sona aylara ilişkin sigortalı aylık hizmet belgeleri, SGK onaylı sigortalı hizmet dökümü ile belgelendirildiğinde bu süreler staj süresi olarak değerlendirilir. TESMER veya TESMER Şubesi / Oda tarafından gerek görülmesi halinde hizmetin belgelenmesine ilişkin adaydan başkaca belgeler istenilebilir.

Özel kuruluşlarda geçen çalışmalarını staj süresinden saydırmak isteyenlerden şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olanların başvuruları bu kapsamda değerlendirilmez ve çalışmaları stajdan sayılmaz.

Lisans öğrenimini 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda tamamlamış ve aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının teslim edilmesi koşuluyla bir yıllık staj süresinden sayılır. Lisans öğrenimi 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda olmayan ve yüksek lisans eğitimini anılan Yasa’da belirtilen alanlarda tamamlayan adayların yüksek lisans eğitimleri staj süresinden sayılmaz bunların staj süresi 3 yıldır.

Lisans öğrenimi 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda olmayan ve yüksek lisans eğitimini anılan Yasa’da belirtilen alanlarda tamamlayan ve bu eğitime göre, staja başlayan adayların stajı sırasında Yasa kapsamında yer alan alanlarda lisans eğitimini tamamlamaları halinde staj süreleri bir yıl kısalır. Adayın yüksek lisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının bir yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir. (Bu uygulamadan yararlananların kurs ve seminerlerde geçen eğitim süreleri staj süresinden sayılmaz.)

Yasada belirtilen ilgili konularda doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır. (Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz.)

Aday meslek mensuplarının, stajda geçen her yılı için yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından 100 puan üzerinden Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenir. Meslek mensubu tarafından verilen bu not Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır.

Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staj dosyası içeriğinde matbu olarak yer almaktadır. Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan (90 gün) az staj yapan adaylar için Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenmez. Staj veren meslek mensubu aynı yıl için birden fazla Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenleyemez ve daha önce düzenlemiş değerlendirme formunda değişiklik yapılamaz.

25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra staja başlayan adaylar için staj değerlendirme notunun en az 80 puan olması gereklidir. Staj değerlendirme notu 80 puanın altında olan adayların stajları geçersiz sayılır. Geçersiz sayılacak süre Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye)’da belirtilen tarih aralığıdır. Anılan Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce (2013/1 dönemi) staja başlamış adaylar için bu puan 60’dır.