SMMM Yeterlilik Sınavı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmenin önündeki son engel olan SMMM Yeterlilik Sınavı 8 ders konusu (2015 yılından önce SMMM Staja Giriş Sınavını Kazananlar için 7 ders) üzerinden ayrı ayrı klasik usulde yazılı olarak yapılmaktadır.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konuları: 
1) Finansal Muhasebe
2) Finansal Tablolar ve Analizi
3) Maliyet Muhasebesi
4) Muhasebe Denetimi
5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku
7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku
8) Sermaye Piyasası Mevzuatı
2015 yılından önce SMMM Staja Giriş Sınavını Kazananlar Sermaye Piyasası Mevzuatı dersinden muaftır.
Deha Eğitim Kurumları olarak, her geçen gün önemi artan ve gelecek vaat eden bu mesleği icra etmek isteyen adayları, staj dönemlerinin sonunda girecekleri SMMM Yeterlilik sınavına hazırlayacak ve bu engeli kolaylıkla geçmesini sağlayacağız. SMMM eğitimlerinde uzmanlaşan Kurumumuz ile yeterlilik sınavlarına güvenle hazırlanacaksınız.
SMMM sınavlarına yönelik eğitimlerinde 17 yıllık tecrübesiyle 13.000’in üzerinde meslek mensubu kazandıran Deha Eğitim Kurumları uzman eğitim kadrosu, sürekli güncellenen yayınları ve uzaktan eğitim sistemi ile İLK ve TEK olmanın haklı gururuyla, eğitimden taviz vermeyen ve öğrenci odaklı ilkeli duruşuyla bundan sonra da kazandırmaya devam edecektir.

SMMM Yeterlilik Sınavı ile ilgili merak ettiğiniz soru ve cevapları sizler için derledik.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavları yılda üç kez yapılır.

Sınavlar, meslek mensubunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere aşağıda belirtilen konulardan ayrı ayrı yapılır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konuları: 
1) Finansal Muhasebe,
2) Finansal Tablolar ve Analizi,
3) Maliyet Muhasebesi,
4) Muhasebe Denetimi,
5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku,
7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.
8) Sermaye Piyasası Mevzuatı.
2015 yılından önce SMMM Staja Giriş Sınavını Kazananlar Sermaye Piyasası Mevzuatı dersinden muaftır.
Sınava katılabilmek için başvuruda bulunacak adayların; sınav başvuruların son günü tarihi itibariyle stajlarını süre yönüyle tamamlanmış olması gereklidir.
Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Mü-şavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir.
Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri, katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan tarihinden itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibari ile başlar.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıl içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için TESMER tarafından yürütülecek 3 ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları ve iki yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları şarttır. Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekir.
Güncelleme eğitimine katılım bedeli staj sırasında yürütülen eğitim bedelinin yarısından fazla olmamak üzere, TESMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak için her konudan 100 üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir.
Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.

Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde Birliğin ve Odaların internet sitelerinde 15 gün süreyle ilan edilir. Sınava girenlerin sayısında artış olması halinde sınav sonuçlarının açıklanma süresi yirmi gün uzatılır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınamazlar.
Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.
Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.
İtirazlar, sonuçların Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır. Bu itirazlar, Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Geçmiş olduğu bir dersten not yükseltmek amacıyla tekrar sınava katılan adayın bu dersten almış olduğu en yüksek not, ortalama hesabında dikkate alınır.

Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar.