kgk bağımsız denetçilik sınavı kursları

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI

Ülkemizde, bağımsız denetimin kapsamı her geçen yıl genişlemekte ve bağımsız denetçilik önemli bir meslek haline gelmektedir. Sermayenin küreselleşmesi, şirketlerin büyük ve karmaşık yapıları, hata ve hile riskleri gibi faktörler karar alıcıların güvenilir bilgiye olan ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması ancak uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak denetimlerle ve bu denetimleri yürütecek etik kurallara uyan ve yetkin bağımsız denetçilerle mümkün olabilecektir.

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİNDE SİZE SUNDUKLARIMIZ

 • Her ders için güncel ders kitabı
 • Her ders için soru bankası
 • Her ders için güncel ders notları ve konu tarama testleri
 • Sınav haftası yoğunlaştırılmış etüt (Kamp)
 • Son hamle soruları
 • Rehberlik hizmeti

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ülkemizde, bağımsız denetimin kapsamı her geçen yıl genişlemekte ve bağımsız denetçilik önemli bir meslek haline gelmektedir. Sermayenin küreselleşmesi, şirketlerin büyük ve karmaşık yapıları, hata ve hile riskleri gibi faktörler karar alıcıların güvenilir bilgiye olan ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması ancak uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak denetimlerle ve bu denetimleri yürütecek etik kurallara uyan ve yetkin bağımsız denetçilerle mümkün olabilecektir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmakla yetkilidir. Bu yetkileri kapsamında yapmış olduğu düzenlemeler ile bağımsız denetçi olabilmenin koşullarını yeniden belirlemiştir.

Önemli olan koşullardan biri sınavlarda başarılı olabilmektir. Bilindiği üzere bağımsız dene-tim yetkisi Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) verilmektedir. KGK tarafından yapılan sınavlara, YMM’ler üç konudan (muhasebe standartları / denetim / sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı), SMMM’ler ise dört konudan (muhasebe standartları / denetim / kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim / sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı) sınavlara tabi tutulacaklardır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur. Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

Deha Eğitim Kurumları ve Yayınları, SMMM sınavlarına yönelik 15 yıllık deneyimi ile ülkemizde ilk ve tek olmanın ayrıcalığını KGK bağımsız denetçilik sınavlarında da sürdürmektedir. Bağımsız denetçilik sınavlarına yönelik kapsamlı eğitim programlarımız ve güncel yayınlarımız ile kazandırmaya devam ediyoruz.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kimler SMMM stajına başvuru yapabilir?

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A -a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanlar staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir. Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir. Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur.

Staj süresi ne kadardır?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.
Staj başvuruları nereye yapılır?
Staj başvuruları ilgili yerde bulunan SMMM Odalarına yapılır.
Staj başvuruları yılın hangi dönemlerinde yapılır?
Staj başvuruları her yılın NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK dönemlerinde yapılır.
Staja giriş sınavı ne zaman ve yılda kaç defa yapılır?
Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılmaktadır. Sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir.
Staja giriş sınavında ilk girişte başarılı olamayanlar tekrar kaç sınava daha katılabilirler?

Staja giriş sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. (Bir dosya kapsamında ilk sınav dahil toplam 10 sınava katılma hakkı vardır.)Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler yeniden staj dosyası açtırarak sınava katılabilirler.

Staja giriş sınavında ilk girişte başarılı olamayanlar tekrar kaç sınava daha katılabilirler?

Staja giriş sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. (Bir dosya kapsamında ilk sınav dahil toplam 10 sınava katılma hakkı vardır.)Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler yeniden staj dosyası açtırarak sınava katılabilirler.

Staja giriş sınavının konu başlıkları nelerdir, hangi alanlardan sorumlu olarak sınava girilir?

Staja giriş sınavı test yöntemi ile yapılır. Konu başlıkları Genel Kültür ve yetenek ile Alan Bilgisi ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)

 • Türkçe (7 soru)
 • Matematik (8 soru)
 • Tarih (5 soru)
 • Yabancı Dil (10 Soru)

Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)

 • Finansal Muhasebe (26 soru)

– Finansal Muhasebe

– Muhasebe Bilgi Sistemi

– Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

– Muhasebe Standartları

 • Maliyet Muhasebesi (8 soru),
 • Mali Tablolar Analizi (8 soru),
 • Denetim (16 soru),
 • Ekonomi (6 soru),
 • Maliye (6 soru),
 • Meslek Hukuku (6 soru),
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (6 soru),
 • Vergi Hukuku (6 soru),
 • Ticaret Hukuku (6 soru)
 • Borçlar Hukuku (6 soru)

2016 yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren,

 1. Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır.
 2. Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır.
 3. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir. 4. Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerini kapsayacaktır.
 4. Sınava katılacak adaylar, sınav başvurularında “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir.
 5. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları çerçevesinde yabancı dil konusundan sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre sınava katılmaya devam edebileceklerdir.
 6. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; diledikleri takdirde 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabileceklerdir. Adaylar bu tercihlerini sınav başvurularında belirtecekler ve tercihlerine bağlı olarak yabancı dili de kapsayan sınava katılacak adaylar izleyen sınavlarda da yabancı dili de kapsayacak şekilde sınavlara katılmaya devam edeceklerdir.
UZAKTAN EĞİTİME GİRİŞ